Üldkoosolek 26. mail 2017 Tallinnas

Päevakord:

10.00 Koosolek

– Juhatuse tegevusaruanne

– Majandusaasta aruande kinnitamine

– Suunad järgmiseks perioodiks

– Liikmelisus (mitmed liikmed, kes pole mitmel aastal tasunud liikmemaksu)

– Ainevõistluse teema kinnitamine ja toimumiskoha valimine

– Rootsi keele B-keelena õpetamise soov Lääne-Eestis

– Jooksvad küsimused

11.10 Utbildning – Knud Jessen visar hur han använder IT möjligheter i undervisningen praktiskt. Ta med egen dator. Om du behöver låna dator meddela det i förhand.

12.45 lunch

13.30 Möte med den finlandssvenska författaren Henrika Andersson i samband med att Finland firar 100 år i år.

http://www.henrikaandersson.com/

https://www.youtube.com/watch?v=mYbPgRjte6M&t=11s Henrika berättar om sin barnbok Nagu-Nalle

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Se4v6BT6E&t=78s Henrika berättar om en av Emma Gloria böckerna (ungdomsbok)

https://www.youtube.com/watch?v=TdIeNULT9Jk Henrika berättar om metoder att berätta historier

Till författarmötet är alla intresserade välkomna – elever, studenter, översättare, tolkar. Henrika pratar på svenska.