Seltsist

Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts tegutseb alates 4. aprillist 2003 ja tänaseks on meiega liitunud üle 50 rootsi keelt ja kultuuri armastavat inimest. Seltsi liikmed on valdavalt õpetajad, aga meie hulgas on ka tõlke, tõlkijaid, giide, riigiametnikke, raamatukogutöötajaid ja kultuurisekretäre.

Seltsi tegutsemisaja jooksul oleme korraldanud päris palju õnnestunud üritusi. Siinkohal võiks nimetada osalemist Baltikumi rootsi keele õpetajate konverentsidel Pärnus, Narvas, Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses (koostöös organisatsiooniga Riksföreningen Sverigekontakt), traditsiooniks on kujunenud kokkusaamised Tartu Ülikooli skandinavistikaosakonnas. Kevadeti korraldatakse rootsi keele õpilaste ainevõistlust. Juba seltsi algusaastatel oli liikmetel võimalus osaleda Soome rootsi keele õpetajate seminaril Tallinnas (2004. aasta aprillis) ja Euroopa Liidu rootsi keele õpetajate konverentsil (2004. aasta maikuus). Aprillis 2005 külastasime kolleege Helsingis ja siiani meenutatakse suvist väljasõitu Ruhnu saarele 2006. aastal. Toimunud on ühiseid teatrikülastusi ja koolituspäevi. 2017 augustis korraldasime SA Innove toel 5-päevase keele- ja kultuurilaagri Eesti rootsi keele õpetajatele Noarootsis. See oli esimene kord eesti korraldajal oma jõu ja nõuga eesti õpetajatele nii pikk ja põhjalik koolitus teha. 2018 toimusid esimesed mõttetalgud seltsi liikmetele ühingu eesmärkide ja soovide kaardistamiseks. 2018 augustis sai teoks ERKOSe esimene ühine õppereis Rootsi – Stockholmi, kus külastasime erinevaid Stockholmi koole, laulsime Allsangil ja tutvusime põnevate kultuuriobjektidega. Oktoobris leidis aset ühine teatrikülastus Draamateatris. On toimunud põnevaid seminare ja koolitusi interneti kasutamisest õppetöös, mängulistest võtetest õpetamisel, õpetaja rollist muutuvas ajas, muulaste keeleõppest, kirjandusest, tõlkimisest, kohtumisi Rootsi kirjanikega, jne. 2018 aasta maist toimuvad aktused rootsi ja põhjala keelte õpetajatele ja õpilastele Eesti koolides ja keskkoolides Tartus. 2019 suvel ootab ees ühine reis Gotlandile.

Mõtteid on palju ja mis viga neid teoks teha, kui seltsi kuulub nii palju toredaid, tegusaid inimesi!

Kui sul on tekkinud huvi seltsi tööde ja tegemiste vastu, kui sa armastad rootsi keelt ja kultuuri, siis tutvu meie põhikirjaga ja võta meiega ühendust!

Oma kodulehel tahame tänada oma kauaaegseid häid koostööpartnereid, kelleks on Rootsi saatkond Tallinnas ja Riksföreningen Sverigekontakt.

This post is also available in: Eesti (Estniska)