Foto: Andres Tennus (TÜ)

Estland och Norden – återupptagandet av samarbete och undervisning av nordiska språk i estniska skolor 1988-2019

Bästa lärare!

Samlandet av minnena om samarbetet mellan Estland och Norden under de senaste årtionden och i samband med detta också om undervisningen av nordiska språken i Estlands skolor under självständighetstiden 1988-2019 är i full gång. Vi tackar alla som deltagit och redan skickat in sina inlägg!

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

För att lyssna på sammanfattningar som samlats in hittills och mötas i den vackra vårsolen i Tartu, samlas vi igen den 10 maj 2019 i universitetsaulan. Vi lyssnar på föredrag om hur det har varit att undervisa i nordiska språk i olika delar av Estland. Vi sjunger ”Idas sommarvisa” tillsammans och diskuterar nordiska språkens roll i dagens Estland. (Se programmet nedan).

Vi tackar Nordiska Ministerrådets representation i Estland och filialen i Tartu för bidrag och stöd.

Målgruppen för evenemanget är lärare som undervisar i nordiska språk i Estland (skolor, högskolor). Samtidigt välkomnas alla som håller det temat kärt! Vi ses i Tartu!

***

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

10 maj 2019: „Estland 101, återuppbyggandet av samarbetet mellan Estland och Norden samt traditionen att undervisa i nordiska språk i estniska skolor under den nya självständighetstiden 31  (1988-2019)“

* Inledning och en musikalisk hälsning

11:00-11:05 Inledning

11:05-11:20 Madis Kanarbik, Nordiska Ministerrådet, filialen i Tartu: Minu Põhjala/ Mitt Norden

11:20-11:30 Nõo kyrkas lilla manskör

*1. En allmän bild: svenska och finska

11:30-11:40 Juta-Tiia Mägi, Gustav Adolf Gymnasiet i Tallinn: Om svenskundervisningen under den nya självständighetstiden i Estland – från Gustav Adolf till ERKOS

11:40-11:50 Juha-Matti Aronen, Tartu Universitet: Om finskundervisningen i Estland under den nya självständighetsperioden: samarbetet ledde till en lösning!

*2. Svenskundervisning i olika områden + norskundervisning

12:00-12:10 Inna Rosar, Nuckö Gymnasium: Fenomenet Nuckö

12:10-12:20 Kristiina Punga och elever frånHugo Treffners Gymnasium: Svenskan i skolor i Tartu-området under den nya självständighetstiden

12:20-12:30 Kai  Sommer, Pärnu Sütevaka gymnasium: Svenskan runt Pärnu samt ERKOS idag och imorgon

+ om norskundervisningen i estniska skolor

*3. Rootsi keel üldkeelena (keelekeskus) ning erialana (Skandinavistika) kõrgkoolis (TÜ)

12:30-12:40 Kristina Mullamaa õpilased ja välistudengid Tartu Ülikoolis Varför läser vi svenska i Tartu?

Avslutning och musik

12:50-13:00 Vi sjunger ”Idas sommarvisa” tillsammans

*******

13:05-14:30 NMR:s mottagning på universitetets konstmuseum i huvudbyggnaden (med inbjudan)

This post is also available in: Eesti (Estniska)